Bergara

B14 sporter

Bergara B14 sporter

Kalibar: 308 win, 30-06
Težina: 3,40 kg.
Dužina cijevi: 56 cm

Bergara

B14 Timber

Bergara B14 Timber

Kalibar: .300 win mag., 30-06, 7 rem mag., 8×57,
Težina: 3,50 kg.
Dužina cijevi: 56 cm

Bergara

BA13 take down

Bergara B13 take down

Kalibar: 308 win, 6,5×57
Težina: 3,00 kg.
Dužina cijevi: 51 cm

Bergara

HMR

Bergara HMR

Kalibar: 308 win
Težina: 4,150 kg.
Dužina cijevi: 56 cm

Bergara

B14 RIDGE

Bergara B14 RIDGE

Kalibar: .300 win mag.
Težina: 3,60 kg.
Dužina cijevi: 61 cm

Česká zbrojovka

557 LUX

Česká zbrojovka 557 LUX

Kalibar: 30-06
Težina: 3,30 kg.
Dužina cijevi: 52 cm

Česká zbrojovka

557 Varmint

Česká zbrojovka 557 Varmint

Kalibar: 30-06
Težina: 5,00 kg.
Dužina cijevi: 65 cm

Česká zbrojovka

557 Synthetic

Česká zbrojovka 557 Synthetic

Kalibar: 30-06
Težina: 3,30 kg.
Dužina cijevi: 52 cm

Česká zbrojovka

557 Predator

Česká zbrojovka 557 Predator

Kalibar: 30-06
Težina: 3,76 kg.
Dužina cijevi: 52 cm

Česká zbrojovka

512 American

Česká zbrojovka 512 American

Kalibar: 22 LR
Težina: 2,67 kg.
Dužina cijevi: 52,5 cm

Sabatti

Rover 807

Sabatti Rover 870

Kalibar: 243 Win
Težina: 3,30 kg.
Dužina cijevi: 61 cm

Sabatti

Battue

Sabatti Battue

Kalibar: 30-06
Težina: 3,15 kg.
Dužina cijevi: 61 cm

Sabatti

Saphire

Sabatti Saphire

Kalibar: 30-06
Težina: 3,20 kg.
Dužina cijevi: 61 cm

Remington

783

Remington 783

Kalibar: 30-06
Težina: 3,40 kg.
Dužina cijevi: 56 cm

Remington

700

Remington 700

Kalibar: 30-06
Težina: 4,08 kg.
Dužina cijevi: 66 cm

Merkel

RX Helix black

Merkel RX Helix black

Kalibar: 30-06
Težina: 3,00 kg.
Dužina cijevi: 56 cm

Merkel

RX Helix Arabesque

Merkel RX Helix Arabesque

Kalibar: 30-06
Težina: 3,00 kg.
Dužina cijevi: 56 cm

Merkel

RS 100

Merkel SR 100

Kalibar: 30-06
Težina: 3,20 kg.
Dužina cijevi: 50 cm

Haenel

Jaeger 10 pro

Haenel Jeager 10 pro

Kalibar: 223 rem / 308
Težina: 3,20 kg.
Dužina cijevi: 56 cm

Browning

BAR MK 3

Browning BAR MK 3

Kalibar: 30-06
Težina: 3,30 kg.
Dužina cijevi: 53 cm

Browning

MARAL

Browning MARAL

Kalibar: 30-06
Težina: 3,30 kg.
Dužina cijevi: 53 cm

Browning

BAR COMPOSITE

Browning BAR COMPOSITE

Kalibar: 30-06
Težina: 3,30 kg.
Dužina cijevi: 53 cm

Winchester

XPR

Winchester XPR

Kalibar: 30-06
Težina: 3,20 kg.
Dužina cijevi: 56 cm

Winchester

Vulkan

Winchester Vulkan

Kalibar: 30-06
Težina: 3,10 kg.
Dužina cijevi: 53 cm

Benelli

Argo E pro

Benelli Agro E pro

Kalibar: 30-06
Težina: 3,35 kg.
Dužina cijevi: 51 cm

Benelli

Argo E class

Benelli Agro E class

Kalibar: 30-06
Težina: 3,35 kg.
Dužina cijevi: 51 cm

Benelli

Argo E WOOD

Benelli E WOOD

Kalibar: 30-06, 9,3×62
Težina: 3,35 kg.
Dužina cijevi: 51 cm

Benelli

Argo E Comfort amazonia

Benelli Argo E Comfort amazonia

Kalibar: 30-06
Težina: 3,35 kg.
Dužina cijevi: 51 cm

Benelli

Argo E Comfort

Benelli Argo E Comfort

Kalibar: 30-06
Težina: 3,35 kg.
Dužina cijevi: 51 cm

Benelli

Argo E Limited edition

Argo E Limited edition

Kalibar: 30-06
Težina: 3,35 kg.
Dužina cijevi: 51 cm

Mauser

M 18

Mauser M 18

Kalibar: 30-06, 308 win, 243, 270 win, 223
Težina: 3,00 kg.
Dužina cijevi: 56 cm

Mauser

M 18 savannah

Mauser M 18 savannah

Kalibar: 30-06, 308 win, 243, 270 win, 223
Težina: 3,00 kg.
Dužina cijevi: 56 cm

Mauser

M 18 green

Mauser M 18 green

Kalibar: 30-06, 308 win, 243, 270 win, 223
Težina: 3,00 kg.
Dužina cijevi: 56 cm